Hoe de AVG en AI Act de zakelijke wereld zullen beïnvloeden

Hoe de AVG en AI Act de zakelijke wereld zullen beïnvloeden

In de moderne zakelijke wereld speelt technologie een steeds grotere rol. Artificial Intelligence (AI) heeft enorme mogelijkheden en kan bedrijven helpen om efficiënter te opereren en betere beslissingen te nemen. Echter, met deze toenemende technologische vooruitgang komen ook nieuwe uitdagingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er twee belangrijke wetten in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de AI Act. In dit artikel zullen we bespreken hoe deze wetten de zakelijke wereld beïnvloeden.

AVG sinds 2018

De AVG is in mei 2018 van kracht gegaan en heeft als doel het versterken van de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Het legt strenge regels op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken en bevat zware sancties voor inbreuken op de privacy. Deze wet is van toepassing op zowel nationale als internationale bedrijven die gegevens van EU-burgers verwerken.

Voor de zakelijke wereld betekent de AVG dat bedrijven nu verplicht zijn om transparant te zijn over hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Ze moeten toestemming vragen aan individuen voordat ze hun gegevens kunnen verwerken en dienen duidelijk te maken hoe lang ze de gegevens bewaren en met wie ze deze delen. Bovendien zijn bedrijven verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verlies.

De AVG heeft ook een impact op bedrijven die gebruik maken van AI-technologieën. AI-systemen zijn vaak gebaseerd op het gebruik van grote hoeveelheden persoonlijke gegevens om te leren en te verbeteren. Dit brengt echter risico's met zich mee met betrekking tot de bescherming van de privacy. Volgens de AVG moeten organisaties ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens op een veilige manier worden verwerkt en dat individuen duidelijk geïnformeerd zijn over hoe hun gegevens worden gebruikt.

Privacyrisico's

Om aan de eisen van de AVG te voldoen, moeten bedrijven die AI-technologieën gebruiken, een zorgvuldige afweging maken tussen de voordelen van het gebruik van AI en de privacyrisico's. Ze moeten ervoor zorgen dat ze gegevens alleen verzamelen en gebruiken waar dit strikt noodzakelijk is en dat ze passende maatregelen nemen om de gegevens te beschermen.

Naast de AVG is ook de AI Act van invloed op de zakelijke wereld. Deze wet, die momenteel in ontwikkeling is, heeft als doel een kader te creëren voor de regulering van AI-technologieën in de Europese Unie. Het is gericht op het waarborgen van de transparantie, verantwoordelijkheid en ethisch gebruik van AI.

De AI Act introduceert specifieke regels voor AI-systemen die als hoogrisico worden beschouwd, zoals systemen die worden gebruikt in de gezondheidszorg, transport en energie."