Wat is een DGA (Directeur-Grootaandeelhouder)?

Wat is een DGA (Directeur-Grootaandeelhouder)?

Een Directeur-Grootaandeelhouder, vaak afgekort als DGA, is een unieke en veelzijdige rol binnen een onderneming. Deze functie combineert de verantwoordelijkheden van een directeur met het eigenaarschap van een grootaandeelhouder. Dit betekent dat een DGA niet alleen betrokken is bij het dagelijkse bestuur van het bedrijf, maar ook een significant eigendomsbelang heeft in de onderneming. In deze blog gaan we dieper in op wat een DGA precies is, wat hun verantwoordelijkheden zijn en welke voordelen en uitdagingen deze rol met zich meebrengt.

Definitie van een DGA

Een DGA is een persoon die zowel de rol van directeur vervult als een groot deel van de aandelen van het bedrijf bezit. In de meeste gevallen betekent dit dat de DGA minstens 5% van de aandelen van de onderneming in bezit heeft. Deze dubbele hoedanigheid geeft de DGA een unieke positie binnen de organisatie, waarbij zij zowel de strategische beslissingen nemen als direct profiteren van het succes van de onderneming door hun aandeelhouderschap.

Verantwoordelijkheden van een DGA

De verantwoordelijkheden van een DGA zijn divers en omvatten zowel bestuurlijke als eigendomsaspecten:

Bestuurlijk: Als directeur is de DGA verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het bedrijf. Dit omvat het nemen van strategische beslissingen, het aansturen van medewerkers, het beheren van financiële middelen en het waarborgen van de operationele efficiëntie van de onderneming.

Eigendom: Als grootaandeelhouder heeft de DGA een directe financiële betrokkenheid bij de prestaties van het bedrijf. Dit betekent dat zij belang hebben bij winstmaximalisatie en waardecreatie op lange termijn. De DGA heeft ook stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen en kan invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen zoals dividenduitkeringen en strategische overnames.

Belastingtechnische aspecten

Voor de Belastingdienst wordt een DGA anders behandeld dan gewone werknemers. Een belangrijk aspect hiervan is de 'gebruikelijk loon'-regeling, waarbij de DGA zichzelf een bepaald minimumsalaris moet uitbetalen. Dit salaris moet marktconform zijn en voorkomt dat de DGA zichzelf een te laag salaris uitkeert om belasting te ontwijken. Daarnaast kan de DGA profiteren van verschillende belastingvoordelen, zoals dividendbelasting en fiscale aftrekposten, die beschikbaar zijn voor ondernemers.

Salarisadministratie voor DGA's

Een nauwkeurige salarisadministratie voor een DGA speelt hierbij een cruciale rol. Voor een DGA is het essentieel om een overzichtelijke en correcte salarisadministratie bij te houden. Dit zorgt ervoor dat het gebruikelijk loon op de juiste manier wordt vastgesteld en uitbetaald, waardoor fiscale problemen met de Belastingdienst worden voorkomen. Bovendien helpt een goed bijgehouden salarisadministratie bij het efficiënt beheren van belastingvoordelen en aftrekposten. Het biedt duidelijkheid over de uitbetaalde salarissen, bonussen en andere vergoedingen, wat belangrijk is voor een transparante en effectieve fiscale planning. Door een gedetailleerde administratie te voeren, kan een DGA optimaal gebruikmaken van alle beschikbare fiscale voordelen en zorgen voor een stabiele financiële basis voor zowel zichzelf als het bedrijf.

Voordelen van de DGA-rol

Controle en Flexibiliteit: Een DGA heeft aanzienlijk meer controle over de bedrijfsvoering en kan snel beslissingen nemen zonder goedkeuring van externe aandeelhouders.

Financiële Beloningen: Door zowel salaris als dividenduitkeringen te ontvangen, kan een DGA op meerdere manieren profiteren van het succes van de onderneming.

Langetermijnwaarde: Het eigenaarschap van aandelen motiveert de DGA om te focussen op de lange termijn groei en duurzaamheid van het bedrijf.

Uitdagingen voor een DGA

Verantwoordelijkheid en Risico: De gecombineerde rol van directeur en grootaandeelhouder brengt een hoge mate van verantwoordelijkheid en risico met zich mee. Het falen van de onderneming kan grote financiële gevolgen hebben voor de DGA.

Complexe Regelgeving: Een DGA moet voldoen aan complexe fiscale en juridische regels, wat een gedegen kennis van wet- en regelgeving vereist.

Conclusie

Een DGA speelt een cruciale rol binnen een onderneming door het combineren van bestuurlijke verantwoordelijkheden met eigenaarschap. Deze unieke positie biedt tal van voordelen, waaronder meer controle, financiële beloningen en een focus op langetermijnwaarde. Tegelijkertijd brengt de rol ook aanzienlijke uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Voor degenen die deze balans weten te beheren, biedt de positie van DGA een potentieel zeer lonende en invloedrijke carrièreweg.